Oczyszczalnia ścieków "Krokowa" zlokalizowana jest w Parszczycach, na północ od miejscowości Krokowa a na wschód od rzeki Karwianki, w gminie Krokowa.

Oczyszczalnia ścieków "KROKOWA" jako pierwsza wybudowana oczyszczalnia w Gminie Krokowa eksploatowana jest od 1994 roku.
Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe i komunalne dopływające poprzez system kanalizacji sanitarnej z następujących miejscowości:
 • Goszczyno
 • Jeldzino
 • Karwieńskie Błoto Pierwsze
 • Karwieńskie Błoto Drugie
 • Krokowa
 • Łętowice
 • Minkowice
 • Parszczyce
 • Sławoszynko
 • Sławoszyno
 • Lisewo
Oczyszczalnia ścieków  "Krokowa" została zmodernizowana w 2003 roku, w celu poprawienia efektywności oczyszczania ścieków surowych.
Przepustowość oczyszczalni wynosi 655 m3/d.  Nadmiar ścieków jest przerzucany do oczyszczalni ścieków w Kłaninie.

Oczyszczalnia składa się z :

 • Punktu zlewnego ścieków surowych
 • Przepompowni ścieków surowych
 • Stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków
  • Kraty
  • Piaskownika
  • Kraty awaryjnej
 • Reaktorów biologicznych SBR - 2 szt.
 • Zbiornika retencyjnego
 • Hali dmuchaw
 • Zbiornika i pompowni PIX-u
 • Poletek osadowych
 • Systemu automatyki i pomiarów


Oczyszczalnia ścieków "KROKOWA" działa na zasadzie reaktorów SBR pracujących cyklicznie, w których zachodzą następujące po sobie biologiczne rozkłady związków organicznych za pomocą osadu czynnego.


Osady czynny przyrastający w reaktorze biologicznym jest odpowiednio, zależnie od potrzeb, odprowadzany z reaktora biologicznego.
Spust osadu odbywa się w momencie, gdy jest on maksymalnie zagęszczony w reaktorze w fazie dekantacji . Osad nadmierny przewożony jest wozem asenizacyjnym do oczyszczalni w Żarnowcu, gdzie jest poddawany stabilizacji tlenowej, mechanicznemu odwodnieniu i higinizacji wapnem.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny, następnie rzeka Karwianka, która ma swoje ujście do Morza Bałtyckiego.