Grupowa oczyszczalnia ścieków w Żarnowcu jest eksploatowana od 2002r. Jest ona zlokalizowana na zachód  od miejscowości Żarnowiec, na wschód od rzeki Piaśnicy i na północ od drogi Krokowa - Wierzchucino.

Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec obecnie przyjmuje ścieki z miejscowości Białogóra, Brzyno, Prusewo, Dębki, Górczyn, Myśliwka, Lubkowo, Odargowo, Wierzchucino, Żarnowiec, Słuchowo, Karlikowo, Lubocino, Sobieńczyce, Tyłowo  oraz z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obszar Żarnowiec.

Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe i przemysłowe dopływające poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone.
Przepustowość oczyszczalni wynosi 3.180 m3/d.


Oczyszczalnia składa się z :

 • Stacji zlewczej ścieków dowożonych
 • Studni rozprężno - odgazowujących
 • Stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków
  • kraty
  • piaskownika
 • Komory rozdziału ścieków surowych
 • 3 reaktorów biologicznych składających się z:
  • komory predenitryfikacji osadu powrotnego
  • komory beztlenowej
  • komory denitryfikacji
  • komory nitryfikacji
 • Hal dmuchaw
 • Osadników wtórnych
 • Filtra żwirowo-roślinnego
 • Komory rozdziału osadu
 • Pompowni recyrkulacyjnej
 • Zbiornika osadu dowożonego
 • Zagęszczacza osadu
 • Komory stabilizacji tlenowej osadu
 • Zbiornika PIX-u i  PAX-u
 • stacji odwadniania i stabilizacji osadu
 • Systemu automatyki i pomiarów

Oczyszczalnia w Żarnowcu jest zaprojektowana pod kątem usuwania biogenów metodą biologiczną opartą na metodzie osadu czynnego.

Odwodnienie osadu nadmiernego następuje w wirówce dekantacyjnej. Następnie osad jest transportowany za pomocą przenośnika ślimakowego do komory mieszania z wapnem palonym CaO w celu chemicznej stabilizacji i higienizacji (zabicie chorobotwórczych bakterii i pasożytów zawartych w osadzie). Ostatecznie osad po higienizacji ma 30 - 40% s.m.
Odwodniony osad jest wywożony do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Swarzewie lub osad ustabilizowany i shigienizowany po przeprowadzeniu stosownych badań, jest wykorzystywany rolniczo.

Ścieki odprowadzane są po doczyszczeniu na filtrze żwirowo-roślinnym do rowu melioracyjnego a następnie do rzeki Piaśnicy, która uchodzi do Morza Bałtyckiego.