Przedsiębiorstwo eksploatuje:
 
  • Przepompownie próżniowo-tłoczne -
szt. 3
 
  • Przepompownie tłoczne sieciowe -
szt. 59
 
  • Przepompownie przydomowe -
szt. 44
 
  • Tłocznia ścieków -
szt. 1

Przepompownie próżniowo-tłoczne pracują w terenie równinnym zastępując konieczność budowy kilku zlewni grawitacyjnych.

Wszystkie przepompownie tłoczne są wyposażone w dwie pompy ściekowe pracujące w systemie naprzemiennym. Przepompownie są wyposażone w system kontroli ich pracy drogą radiową poprzez modemy lub poprzez sieć GSM.
 

Ponadto Przedsiębiorstwo posiada studzienki kanalizacyjne systemu "ROEDIGER" - szt. 610

Sieć kanalizacyjna, w miejscowościach Dębki, Karwieńskie Błota Pierwsze i Drugie, Parszczyce, Sławoszynko, wyposażona jest w system podciśnieniowy firmy ROEDIGER.

Na terenie każdej posesji znajduje się studzienka kanalizacyjna podciśnieniowa. W momencie napełnienia się studzienki ściekami zawór podciśnieniowy otwiera się i następuje zassanie oraz zmieszanie ścieków
z powietrzem i na zasadzie podciśnienia są one przemieszczane siecią kanalizacyjną do zbiornika przepompowni podciśnieniowej. Następnie tłoczone są do oczyszczalni.