Dnia 25.01.2002r. Radni Gminy Krokowa podjęli Uchwałę w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia działalności w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.


Gospodarka komunalna Gminy Krokowa prowadzona jest w formie spółki prawa handlowego.
Utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu.
 
Spółce oddano w zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości i sieci tworzące gminną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną.

Spółka została powołana 13 maja 2002r. a działalność gospodarczą rozpoczęła od dnia 01.06.2002r. Otrzymała kapitał zakładowy w kwocie 100 tys.zł. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 1 300 000,00 zł.

Spółka przejęła w Zarząd infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w następujących terminach:
Historia Spółki KPK Żarnowiec
 

  • Dnia 01.06.2002r. - Oczyszczalnia ścieków Białogóra z siecią kanalizacyjną. Ujęcia wody z hydroforniami i sieciami wodociągowymi. Ujęć wody - szt. 15, Hydroforni - 15 szt.
  • Dnia 24.07.2002r. - Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi.
  • Dnia 01.08.2002r. - Oczyszczalnia ścieków Krokowa z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi.
  • Dnia 20.06.2006r. - Oczyszczalnia ścieków Kłanino z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi.
 
Od dnia 01.10.2004r. Spółka obsługuje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków PSSE-Żarnowiec. Infrastruktura wodociągowa na terenie Strefy jest własnością Spółki.

Dnia 01.04.2012 Spółka podpisała z Gminą Krokowa umowę na dzierżawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dnia 31.03.2012 wygasła umowa o zarządzie tej infrastruktury.