Pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 
Przedsiębiorstwo eksploatuje 12 ujęć wód podziemnych.

Wykaz ujęć wody (w nawiasach podano miejscowości, które są zaopatrywane w wodę przez te ujęcia):

 • Białogóra (Białogóra)
 • Brzyno (Brzyno)
 • Karlikowo (Karlikowo, Lubocino)
 • Kartoszyno (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), Lubkowo
 • Kłanino (Kłanino, Kłanino Buki, Parszkowo, Połchówko)
 • Minkowice (Karwieńskie Błoto Pierwsze i Drugie, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszynko, Szary Dwór, Lisewo, Sulicice, Krokowa, Goszczyno, Jeldzino, Glinki, Sławoszyno)
 • Odargowo (Odargowo)
 • Sobieńczyce (Sobieńczyce, Porąb, Myśliwka)
 • Świecino (Świecino)
 • Tyłowo (Tyłowo)
 • Wierzchucino (Wierzchucino, Prusewo, Słuchowo, Górczyn)
 • Żarnowiec (Żarnowiec, Dębki)
Osada Dąbrowa jest zaopatrywana w wodę z gm. Puck.

Woda ujmowana jest z trzecio- i czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Na niektórych ujęciach wody występują w wodzie surowej podwyższone zawartości związków żelaza i manganu,             nie obserwuje się podwyższonych zawartości amoniaku
Ujęcia wody, gdzie są przekroczone dopuszczalne zawartości żelaza i manganu w wodzie pozyskanej, wyposażone             są w stacje uzdatniania wody.
Uzdatnianie wody polega na usuwaniu żelaza i manganu na filtrach, po wcześniejszym napowietrzeniu wody                      w aeratorach. Nie stosuje się chemicznych utleniaczy, gdyż nie zachodzi taka potrzeba.
Woda podawana do sieci wodociągowej jest badana przez własne laboratorium i Inspektorat Sanitarny.

W siedzibie Spółki jest stanowisko do monitoringu ilości produkcji, zużycia i ciśnienia wody na poszczególnych ujęciach wody

 

ZASTĘPCZY  PUNKT  POBORU  WODY :

 

Na terenie gminy Krokowa zlokalizowany jest  obecnie 1 zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Punkt udostępniono wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. ).

Adres punktu poboru wody:

Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa (teren oczyszczalni ścieków w Żarnowcu)

Punkt udostępniony jest codziennie w godzinach 800 – 2000.

 

 TABELA  TWARDOŚCI  WODY  NA  POSZCZEGÓLNYCH  UJĘCIACH :

 

Ujęcie wody           Twardość                        wody              (mg CaCo3/l) Przeliczenie na inne jednostki twardości wody Stopień twardości wody
Stopień francuski (0F) Stopień niemiecki (0N)

Stopień angielski  (0A)

(mval/l) (mmol/l)
Białogóra 180 18 10,08 12,6 3,6 1,8 miękka
Brzyno 250 25 14 17,5 5 2,5 średnio twarda
Karlikowo 200 20 11,2 14 4 2 miękka
Kartoszyno 170 17 9,52 11,9 5 1,7 miękka
Kłanino 180 18 10,08 12,6 3,6 1,8 miękka
Minkowice 210 21 11,76 14,7 4,2 2,1 średnio twarda
Odargowo 240 24 13,44 16,8 4,8 2,4 średnio twarda
Sobieńczyce 210 21 11,76 14,7 4,2 2,1 średnio twarda
Świecino 200 20 11,2 14 4 2 miękka
Tyłowo 210 21 11,76 14,7 4,2 2,1 średnio twarda
Wierzchucino 170 17 9,52 11,9 3,4 1,7 miękka
Żarnowiec 250 25 14 17,5 5 2,5 średnio twarda

 

SKALA  TWARDOŚCI  WODY :

 

Lp. Stopień twardości wody Jednostki  twardości  wody
(mg CaCo3/l) (0N) (mval/l) (mmol/l)
1 bardzo miękka < 100 < 5,6 < 2 < 1
2 miękka 100 - 200 5,6 - 11,2 2 - 4 1 - 2
3 średnio twarda 200 - 350 11,2 - 19,6 4 - 7 2 - 3,5
4 twarda 350 - 550 19,6 - 30,8 7 - 11 3,5 - 5,5
5 bardzo twarda > 550 > 30,8 > 11 > 5,5